Dla zarządców

Dla zarządców i właścicieli nieruchomości

Plakat promujące sprzątanie po swoim psie w ramach akcji

Grafika programu Pies w Wielkim Mieście

26.05.2015 r.

Jeśli jesteś administratorem wspólnoty mieszkaniowej, Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców domów lub Radnym dzielnicy, masz duży wpływ na mieszkańców i ich otoczenie -propaguj sprzątanie po psie, dbaj o środowisko. 

"Pies w Wielkim Mieście" to program edukacyjny koordynowany przez Gminę Miasta Gdyni od 2009 roku. Jednym z jego głównych celów jest zachęcenie mieszkańców Gdyni do sprzątania nieczystości po swoich psach oraz promowanie zasad harmonijnego współistnienia ludzi i psów w przestrzeni publicznej. W 2020 r. została zakończona akcja dystrybucji darmowych torebek na psie nieczystości na terenie Gdyni.

Dystrybutory, które były ustawione podczas akcji na terenie Miasta Gdynia miały na celu zwrócić mieszkańcom uwagę na obowiązek sprzątania psich nieczystości. W chwili obecnej Wydział Środowiska Urzędu Miasta może przekazać dystrybutory do użytku wewnętrznego chętnym spółdzielniom, wspólnotom lub innym podmiotom oraz tabliczki na trawnik przypominające o sprzątaniu po swoim psie. W celu odbioru tabliczek na trawnik prosimy o kontakt z Referatem Ekorozwoju pod numerem telefonu 58 66 88 480. Dodatkowo jest możliwość pobrania nieodpłatnie projektu tabliczek na trawniki oraz plakatów, które można umieścić w klatkach schodowych. 

Liczymy na współpracę ze wszystkimi właścicielami i zarządcami nieruchomości na terenie Gdyni – w zakresie propagowania kultury posiadania psa w mieście. W przypadku wyrażenia zainteresowania propozycją wystarczy skontaktować się za pośrednictwem e-maila: pies@gdynia.pl.

Informujemy, że torebki na psie nieczystości do dystrybutorów mogą zostać wykonane przez dowolnego przedsiębiorcę według szczegółowego opisu torebki lub według własnego wzoru.  

DOKUMENTY DO POBRANIA: