Dla zarządców

DLA ZARZĄDCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

roll-upJeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości i uważasz, że w pobliżu twojej nieruchomości, powinien zostać ustawiony dystrybutor torebek na psie nieczystości, zgłoś się do Wydziału Środowiska!

 

W celu realizacji koordynowanego przez Gminę Miasta Gdyni programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście”, którego jednym z głównych celów jest zachęcanie mieszkańców Gdyni do sprzątania nieczystości po swoich psach oraz promowanie zasad harmonijnego współistnienia ludzi i psów w przestrzeni publicznej, Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni zachęca właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnej współpracy.

 

W każdej dzielnicy ustawiono po 10 dystrybutorów, w sumie ponad 270 w całym mieście, sfinansowanych ze środków Miasta Gdyni: MAPA DYSTRYBUTORÓW. Działanie o charakterze inicjującym miało zwrócić mieszkańcom uwagę na obowiązek sprzątania psich nieczystości, a także służyć zachęceniu właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Gdyni do podjęcia decyzji o montażu kolejnych dystrybutorów oraz uzupełnianiu ich torebkami zapewnionymi przez Urząd Miasta Gdyni.

 

Wydział Środowiska liczy na współpracę ze wszystkimi właścicielami i zarządcami nieruchomości na terenie Gdyni – zarówno ze wspólnotami, firmami administrującymi budynkami, jak i spółdzielniami mieszkaniowymi – w zakresie propagowania kultury posiadania psa w mieście. W przypadku wyrażenia zainteresowania propozycją wystarczy skontaktować się za pośrednictwem e-maila: pies@gdynia.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

6wiz

"CHCIAŁBYM...POMÓŻ MI"

Chociaż z torebek dostępnych w dystrybutorach korzysta wielu gdyńskich właścicieli psów, to na niektórych osiedlach problem psich nieczystości wciąż pozostaje aktualny i uciążliwy. Zarządcy nieruchomości wciąż zgłaszają kłopot zanieczyszczonych trawników wokół bloków prosząc o wsparcie w procesie edukacji mieszkańców na temat kultury posiadania psa w mieście.

Między innymi z tego powodu powstały tabliczki informacyjne przeznaczone do umieszczenia w przestrzeni publicznej. Mamy nadzieję że ta przyjazna i trochę inna niż standardowa forma przekazu zainteresuje zarządców i wywoła właściwą postawę u mieszkańców.

W przypadku wyrażenia zainteresowania ustawieniem tabliczki na trawniku prosimy o kontakt: pies@gdynia.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: