Co nowego

Gdynia w strefie zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy

W przypadku znalezienia martwego ptaka, należy pilnie skontaktować się ze Strażą Miejską w Gdyni, dzwoniąc pod nr telefonu 986.fot. pexels.com

W przypadku znalezienia martwego ptaka, należy pilnie skontaktować się ze Strażą Miejską w Gdyni, dzwoniąc pod nr telefonu 986.fot. pexels.com

W sobotę, 27 lutego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni wydał rozporządzenie, w którym Gdynia została zakwalifikowana jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. O sytuacji informować będą tablice ostrzegawcze.


Gdynia została uznana za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8. W mieście potwierdzono dwa przypadki ptasiej grypy. Spośród kilkunastu martwych ptaków zebranych w weekend na terenie Babich Dołów, Śródmieścia i Orłowa u dwóch - łabędzia i łyski - stwierdzono obecność wirusa.

Apelujemy o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich oraz w przypadku hodowców o stosowanie się do wszystkich, szczegółowych wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. W przypadku znalezienia martwego ptaka, należy pilnie skontaktować się ze Strażą Miejską w Gdyni, dzwoniąc pod nr telefonu 986. Infolinia działa całą dobę.

Tereny najbardziej zagrożone ptasią grypą zostaną oznakowane specjalnymi tablicami. Pojawią się one przy wejściach na plażę i wjazdach do miasta, a miejskie służby będą w bezpośrednim kontakcie z hodowcami drobiu.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt:

 1. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 2. zakazuje się trzymania drobiu na wolnym powietrzu;
 3. zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 4. zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 5. zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 6. zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 7. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 8. nakazuje się zabezpieczyć pasze przed dostępem do dzikich ptaków;
 9. nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 10. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 11. nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni o każdym przypadku choroby drobiu;
 12. nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywanie drobiu;
 13. nakazuje się prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienna ewidencję dotyczącą spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt.

 • ikonaOpublikowano: 01.03.2021 04:25
 • ikona

  Autor: Weronika Rozbicka (w.rozbicka@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 01.03.2021 14:23
 • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona

Najnowsze