Gdynia Energetyczna

Zbliża się termin wymiany „kopciuchów”

Termin likwidacji bezklasowych pieców i kotłów na paliwo stałe, czyli tzw. „kopciuchów” upływa już za niecałe 4 miesiące // fot. Marcin Mielewski

Termin likwidacji bezklasowych pieców i kotłów na paliwo stałe, czyli tzw. „kopciuchów” upływa już za niecałe 4 miesiące // fot. Marcin Mielewski

Już od 1 września 2024 roku na terenie Gdyni oraz całego województwa pomorskiego wchodzi w życie, określony w uchwałach antysmogowych, obowiązek likwidacji „kopciuchów”. Wszelkie pozaklasowe urządzenia grzewcze oraz te, które nie posiadają tabliczki znamionowej, muszą zostać usunięte.


Priorytetowym aspektem w trosce o zdrowie i jakość życia mieszkańców jest pilne zaprzestanie eksploatacji bezklasowych pieców oraz aktywna realizacja programów ochrony powietrza. Pomimo wspólnie podejmowanych wysiłków,  zanieczyszczenia utrzymują się i negatywnie oddziałują na nasze zdrowie. Ocena powietrza, która została wykonana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku wynika, że do 2018 roku w województwie pomorskim przekraczane były dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, natomiast corocznie notowane są przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu PM10.


Poniżej podajemy informacje, od kiedy obowiązuje zakaz eksploatacji pieców węglowych na terenie Gdyni (bez tabliczki znamionowej):

  • Piec bezklasowy, tzw. „kopciuch, piec poniżej III klasy: 1.09.2024 r.;
  • Piec III i IV klasy: 1.09.2026r.;
  • Piec V klasy: 1.07.2035 r.

- Gorąco zachęcamy osoby posiadające piece i kotły na paliwo stałe do zapoznania się z ofertą wsparcia na wymianę ogrzewania – mówi Hanna Górecka-Banasik, kierowniczka Biura ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. - Nasza oferta dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych. Niektóre programy dofinansowujące wymianę źródeł ciepła można ze sobą łączyć  - tak właśnie jest z dotacją z budżetu Miasta Gdyni.
 

Termin likwidacji bezklasowych pieców i kotłów na paliwo stałe, czyli tzw. „kopciuchów” upływa już za niecałe 4 miesiące. Jest to ostatni dzwonek na dostosowanie się do lokalnych przepisów w zakresie ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na pewno utrudnieniem w skorzystaniu z dofinansowania będzie nieuregulowany stan prawny nieruchomości, jednak możliwość skorzystania z dofinansowania w niektórych przypadkach może stać się motywacją do jego uregulowania. Znając nr księgi wieczystej swojej nieruchomości można łatwo sprawdzić i wydrukować własną księgę wieczystą, która jest jednym z wymaganych dokumentów podczas ubiegania się o dotację na wymianę źródeł ogrzewania.

Stan prawny swojej nieruchomości można sprawdzić samodzielnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie znajduje się system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste: https://ekw.ms.gov.pl
 
Szczegóły dotyczące uchwały antysmogowej oraz możliwych źródeł dofinansowania wymiany źródeł ciepła są dostępne na stronie Gdyni (zakładka „Komunikaty”):
 
https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,181/uchwala-antysmogowa-terminy-i-zrodla-finansowania,590643

oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:  https://powietrze.pomorskie.eu
 
Regulacje zawarte w uchwałach antysmogowych stanowią duże wyzwanie dla mieszkańców w zakresie wymiany instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych. Jednak realizując ten obowiązek, mamy realny wpływ na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. W konsekwencji wpłynie to na zdrowie i lepszą jakość życia nie tylko mieszkańców Gdyni, jak również pomorskich miast oraz wsi.
 
Programy obsługiwane przez Biuro ds. Energetyki:

  • ikonaOpublikowano: 28.05.2024 13:15
  • ikona

    Autor: Aleksandra Synak-Russjan (a.synak-russjan@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.05.2024 15:08
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona