Gdynia Mobilna

Gdynia wybrana do sieci kompaktowej Partnerskiej Inicjatywy Miast

panorama na Gdynię //fot. T.Kamiński

panorama na Gdynię //fot. T.Kamiński

Wzmacnianie współpracy, wymiana doświadczeń między samorządami oraz wypracowanie rozwiązań, które staną się wzorcem na skalę całego kraju. Między innymi takie zadania czekać będą Gdynię, która została wybrana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do współtworzenia Partnerskiej Inicjatywy Miast w sieci miast kompaktowych.

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej właśnie ogłosiło wyniki najnowszej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2024 - 2026, a Gdynia z dumą może się pochwalić, że została wybrana jako jeden z uczestników tego projektu. Przystąpienie do Projektu PIM3 to kolejny krok w kierunku budowania lepszej przyszłości dla Gdyni i jej mieszkańców. To także dowód na to, że nasze miasto jest gotowe nie tylko na wyzwania, ale również na współpracę i wzajemną inspirację z innymi innowacyjnymi ośrodkami – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Do udziału w trzech nowych sieciach zgłosiło się łącznie 49 podmiotów: miast, stowarzyszeń, spółek miejskich i jednostek organizacyjnych gminy. Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 29 podmiotów:  10 podmiotów będzie uczestniczyć w pracach sieci Miasto Efektywne Energetycznie, 10 w sieci Miasto Kompaktowe oraz 9 w sieci Miasto Dostępnych Mieszkań.

Gdynia współtworzyć będzie Partnerską Inicjatywę Miast w sieci tematycznej Miasto Kompaktowe. Jej skład to Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Leszno, Łomianki, Płock, Włocławek, Zduńska Wola, Zielona Góra oraz Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Miasta partnerskie wspólnie będą wymieniać się dobrymi praktykami oraz pracować nad rozwiązaniami dla wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi, miastami, koncentrując się na tematyce kompaktowości, czyli tworzeniu takiego środowiska miejskiego, które zapewni mieszkańcom łatwy dostęp do usług i infrastruktury w obszarze dzielnicy.

- Spotkania w ramach sieci odbędą się w charakterze interaktywnych warsztatów, które będą wspierać miasta w aktualnych wyzwaniach związanych m.in. z racjonalnym planowaniem przestrzennym, zwiększaniem dostępności usług, wykorzystania istniejącej infrastruktury i poprawie transportu publicznego. Ponadto planowane są wizyty studyjne wśród partnerów projektu - mówi Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Działania Partnerskiej Inicjatywy Miast przewidywane są na 2 lata. W tym czasie powstać mają materiały, które w przyszłości mogą być solidną dawką wiedzy dla samorządów. Gdynia już teraz ma wiele dokumentów oraz procedur, którymi może dzielić się jako dobrą praktyką, m.in. Standardy Dostępności i Standardy Projektowania, jak również czerpać inspirację od miast np. Krakowa w zakresie ich dobrych praktyk i zrównoważonych rozwiązań w mieście. Program jest merytorycznie wspierany przez ekspertów Banku Światowego, co dodatkowo potwierdza jego znaczenie. Dzięki temu Gdynia ma pewność, że podejmowane działania będą oparte na międzynarodowych standardach i najlepszych praktykach.
Więcej informacji na stronie projektu.

  • ikonaOpublikowano: 27.03.2024 11:37
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.03.2024 11:53
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona