Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdynia Mobilna

Konsultacje z mieszkańcami w Strategii Rowerowej Gdyni – wyniki badań

droga dla rowerów przy ul. Kwiatkowskiego na Obłużu //fot. T.Kamiński

droga dla rowerów przy ul. Kwiatkowskiego na Obłużu //fot. T.Kamiński

Gdynia opracowuje Strategię Rowerową na lata 2023-2030. W dniach od 17 do 31 maja 2023 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami naszego miasta. Gdynianie i gdynianki mogli zabrać głos online, a także wypełniając kwestionariusz ankiety dostępny we wszystkich filiach Biblioteki Gdynia, Centrum Aktywności Seniora oraz sieci Przystani Sąsiedzkich, podczas badań terenowych oraz w trakcie trwania Pikniku Energetycznego w Gdyni. Na podstawie dotychczasowych prac powstała również wizja ruchu rowerowego dla Gdyni do 2030 roku.

- Jesteśmy po procesie konsultacji oczekiwań i potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni w zakresie: infrastruktury, usług i finansów oraz działań edukacyjno-promocyjnych. To jeden z najważniejszych etapów przygotowywania planu działań, w którym wskażemy jak będzie rozwijał się ruch rowerowy w naszym mieście w ciągu najbliższych lat. W kolejnym etapie, zanim dokument przybierze ostateczną formę, odbędą się konsultacje społeczne, a projekt dokumentu trafi do wszystkich mieszkańców, którzy chcą zabrać głos i przekazać uwagi do strategii – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Konsultacje z mieszkańcami w Strategii Rowerowej Gdyni - prezentacja badania:

Celem badania było poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z ruchem rowerowym w mieście. Projektując ankietę za cel postawiono zdobycie wiedzy wśród mieszkańców Gdyni w następujących aspektach:

 • jak przemieszczają się użytkownicy tras rowerowych w Gdyni,
 • w jakim celu korzystają z roweru,
 • co wpływa na ich komfort podróży rowerem i poczucie bezpieczeństwa jako rowerzysty, rowerzystki wraz ze wskazaniem niebezpiecznych lokalizacji,
 • jakie czynniki pogodowe i w jakim stopniu wpływają na wybór roweru,
 • jakie działania zwiększyłyby ich poczucie pewności siebie na rowerze,
 • jak oceniają swoje umiejętności jazdy na rowerze,
 • czy zdarza im się jeździć po chodniku (niezgodnie z przepisami) i co mogłoby skłonić do zmiany zachowań,
 • co zachęciłoby ich do częstszej jazdy rowerem trasami leśnymi,
 • jakie usługi zachęciłyby do częstszych przejazdów rowerem,
 • jakie działania promocyjno-edukacyjne zachęciłyby ich do częstszych przejazdów rowerem,
 • jakie przekonania są najbardziej blokujące w jeździe rowerem.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem: /tutaj/.

- Na podstawie zapisów kluczowych miejskich dokumentów strategicznych, diagnozy stanu istniejącego, biorąc również uwagi i komentarze interesariuszy podczas procesu konsultacji została wypracowana również wizja rozwoju ruchu rowerowego w Gdyni do roku 2030 - mówi Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Brzmi ona następująco:

Przestrzeń w Gdyni jest kształtowana dla ludzi, a rower jest naturalnym, bezpiecznym i komfortowym sposobem podróży. Kultura aktywnej mobilności zbudowana jest na spójnym systemie infrastruktury pieszej i rowerowej, integracji z publicznym transportem zbiorowym oraz działaniach edukacyjno-promocyjnych.


Wyniki konsultacji będą miały wpływ na ostateczną wersję dokumentu „Strategia Rowerowa dla Gdyni do roku 2030”, pozwolą na dostosowanie strategii do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców naszego miasta. Zakładany termin przyjęcia gotowego opracowania to jesień bieżącego roku.

Działania koordynuje Referat Zrównoważonej Mobilności Wydziału Inwestycji UM Gdyni. Jeśli nadal masz istotne uwagi na temat ruchu rowerowego w Gdyni, wizji ruchu rowerowego lub ciekawe pomysły na zmiany prześlij je na adres mailowy: mobilnosc@gdynia.pl


Kontakt:
Wydział Inwestycji
Referat Zrównoważonej Mobilności
e-mail: mobilnosc@gdynia.pl
numer telefonu: 
58 527 29 80 
58 527 29 81

 • ikonaOpublikowano: 18.07.2023 09:13
 • ikona

  Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 12.10.2023 08:20
 • ikonaZmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
ikona