Gdynia Mobilna

Nowoczesny i niskoemisyjny transport – podsumowanie kadencji

Nowe, elektryczne autobusy kursują już po Gdyni (fot. Kamil Złoch)

Nowe, elektryczne autobusy kursują już po Gdyni (fot. Kamil Złoch)

Ostatnie pięć lat to rewolucja w transporcie miejskim w Gdyni. Mamy odmłodzony tabor i elektryczne pojazdy. Gdynia oferuje też dobre warunki do tego, by do pracy, szkoły czy rekreacyjnie jeździć rowerem. Prezentujemy, jak podczas VIII kadencji samorządu zmieniało się nasze miasto pod względem komunikacji i niskoemisyjnego transportu.


Na ulicach naszego miasta pojawiło się 125 nowych pojazdów – to nowa jakość podróżowania:
 • 2019 rok był przełomowy pod względem odmłodzenia parku taborowego wśród operatorów komunalnych: 55 fabrycznie nowych autobusów marki MAN zostało wprowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej i Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (32 przegubowe i 23 standardowe), a Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej wprowadziło do sieci komunikacyjnej 26 fabrycznie nowych trolejbusów Solaris Trollino (16 przegubowych oraz 10 standardowych). Zakup nowego taboru i wymianę baterii na nowe w 21 już posiadanych trolejbusach zrealizowano w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
 • 2020 rok – wprowadzenie do eksploatacji 10 fabrycznie nowych autobusów (w tym 8 midibusów) przez Przwozy Autobusowe „Gryf” i 6 fabrycznie nowych trolejbusów Solaris Trollino 12 zakupionych w ramach projektu unijnego „GEPARD” przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej,
 • 2022 rok – wprowadzenie do eksploatacji 24 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych marki Mercedes eCitaro (w tym 8 przegubowych).

Zakup nowego taboru to 438 mln zł, w tym 290 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

55 nowoczesnych i ekologicznych autobusów trafiło do Gdyni
55 nowoczesnych i ekologicznych autobusów trafiło do Gdyni (fot. Michał Puszczewicz)


Ponadto, aby podróżowanie komunikacją miejską było szybsze, zbudowano prawie 13 km stałych oraz ponad 2,5 km czasowych buspasów.

Powstał też kontrapas na ul. Chwarznieńskiej.

Kontrapas na ul. Chwarznieńskiej
Kontrapas na ul. Chwarznieńskiej (fot. Tomasz Kozieł, ZDiZ)

Rowerem przez miasto


Gdynia oferuje świetne warunki do tego, by do pracy, szkoły czy też rekreacyjnie jeździć rowerem. Pokazuje to m.in. liczba uczestników miejskich kampanii, które obejmują wszystkie grupy wiekowe. W strategii rowerowej miasta założono wzrost do 6% ruchu w 2030 roku. Aby ten cel sukcesywnie zrealizować, rozwijana jest infrastruktura.

W Gdyni mamy ponad 66 km dróg rowerowych i prawie 13 km ciągów pieszo-rowerowych (przybyło ponad 16 km dróg rowerowych i ponad 2 km ciągów pieszo-rowerowych). Parkingi przesiadkowe z miejscami na rower działają w Chyloni, przy węźle Wielki Kack. To także 112 podpórek dla rowerzystów, 15 samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 491 stojaków rowerowych.

Dostępna jest wypożyczalnia rowerów cargo, z których mieszkańcy chętnie korzystają. W ostatnich czterech latach to aż 580 wypożyczeń dla mieszkańców, firm i organizacji pozarządowych.

Jeden z gdyńskich rowerów cargo
Jeden z gdyńskich rowerów cargo (fot. Kamil Złoch)


120 osób otrzymało dotację do zakupu roweru elektrycznego – to prawie 196 tys. zł z budżetu miasta i ponad 98 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W konkursie „Do Pracy Jadę Rowerem” uczestniczyło 1 414 firm i 9 281 osób. „Rowerowy maj” to z kolei 29 placówek, 579 klas, 7555 uczestników, 140 455 przejazdów. Zaś akcja „Odprowadzam sam” to 948 grup i prawie 23 tys. dzieci.

Na LX sesji Rady Miasta Gdyni, która odbyła się 24 stycznia 2024 roku, pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rowerowej dla Miasta Gdyni do 2030 roku”. Większością głosów radni zdecydowali o jej przyjęciu. Strategia opiera się na realizacji czterech celów. Są to:
 • spójny i przyjazny dla użytkowników system tras rowerowych,
 • świadomy wybór roweru w podróży,
 • rower dostępny dla każdego mieszkańca,
 • efektywny transport towarów rowerami cargo.

 • ikonaOpublikowano: 15.03.2024 14:26
 • ikona

  Autor: Redakcja portalu Gdynia.pl (wydz.komsp@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 27.03.2024 15:53
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona

Zobacz także