Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing Zmiany w organizacji ruchu w związku z Verva Street Racing
Informacje pomocnicze

Informacje pomocnicze


Opracowanie zestawu niezbędnych wskaźników przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni i jednostki organizacyjne Miasta Gdyni ma na celu pomoc w prawidłowym zaplanowaniu wydatków przez zgłaszających projekty.