Informacje pomocnicze

Informacje pomocnicze


Opracowanie zestawu niezbędnych wskaźników przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni i jednostki organizacyjne Miasta Gdyni ma na celu pomoc w prawidłowym zaplanowaniu wydatków przez zgłaszających projekty.

  • ikonaOpublikowano: 02.01.2014 00:00
  • ikona

    Autor: Ewa Mącik (e.macik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.01.2014 13:27
  • ikonaZmodyfikował: Ewa Mącik
ikona