Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Kultura

Pomorska Nagroda Artystyczna czeka na zgłoszenia

Na zdjęciu statuetki Gryfów. Figurki wykonane w ciemnym i złotym kolorze przedstawiają postać stworzenia - gryfa. Na zdjęciu trzy Gryfy i w drugim planie kwiaty, m.in. w kolorze żółtym.

Statuetki Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Fot. Marek Zygmunt/archiwum

To nagroda, która honoruje najbardziej znaczące wydarzenia w pomorskiej kulturze. Tu liczy się działalność artystyczna oraz mecenat kultury. Kandydatury do Pomorskiej Nagrody Artystycznej można zgłaszać do 14 lutego.

 
Zgłoszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku do 14 lutego. Nagrody zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się 25 kwietnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

O nagrodzie


Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech kategoriach. Nagradzając „Kreację Artystyczną” kapituła honoruje wydarzenie artystyczne jakie miało miejsce w minionym roku.

Druga kategoria to „Pomorska Nagroda Artystyczna – Pomorska Nadzieja Artystyczna”. Tu statuetką nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutujący, którego dokonania artystyczne rokują wielkie nadzieje na przyszłość.

Laureat w trzeciej kategorii „Mecenat kultury” wyróżniany jest za znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Otrzymuje on statuetkę „Gryfa Pomorskiego”.

Kto może zgłaszać kandydatów?


Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

 • wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze kultury.

Zgłoszenia muszą mieć formę pisemną i być uzasadnione. Zgłosić można trzy kandydatury w kategorii „Kreacje artystyczne” oraz po jednej w kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna” i „Mecenat Kultury”.

Wybiera kapituła


Ze zgłoszonych kandydatur Mała Kapituła wybiera 10 nominacji w kategorii „Kreacje artystyczne” i po trzy nominacje w pozostałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą m.in.: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele szkól wyższych, instytucji i stowarzyszeń kultury.

Ostatecznego wyboru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła w skład której wchodzą również laureaci z lat poprzednich. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2023.

Nagrody w kategorii „Kreacje artystyczne” oraz „Pomorska Nadzieja Artystyczna” mają charakter indywidualny i przyznawane są osobom fizycznym. Natomiast specjalną „Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną” za całokształt twórczości laureatowi wręczy osobiście Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Regulamin nagrody oraz wniosek zgłoszeniowy można pobrać z poniższych załączników.

 • ikonaOpublikowano: 12.01.2024 07:57
 • ikona

  Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 12.01.2024 09:11
 • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona