1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Projekt ZIT dla osób nieaktywnych zawodowo

Urząd Miasta Gdyni w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT–etap I”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo.
W ramach projektu w 2018 r. zaplanowane zostały:
- kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia,
- kurs obsługi kasy fiskalnej,
- kurs testera oprogramowania z egzaminem ISTQB,
- kursy zawodowe kończące się egzaminem czeladniczym,
- szkolenia zawodowe kończące się certyfikatem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych (m.in. kwalifikacje zarządzania projektami, kwalifikacje informatyczne, uprawnienia stanowiskowe ),
- kurs spawania metodą MAG (proces 136) Moduł I i II,
- staże zawodowe.
Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, nabyć bądź uzupełnić kompetencje przystąp do projektu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.