1306 (1106) 2018-01-12 - 2018-01-18

Ruszył e-meldunek. Gdynianie korzystają z systemu

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności znacznie ułatwiają procedurę meldunkową. Od 1 stycznia możemy zameldować się drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Zmiany prawa obejmują także sposób nadawania numeru PESEL. Gdynianie już z powodzeniem korzystają z systemu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności wszystkie czynności związane z obowiązkiem meldunkowym możemy teraz wykonać przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Meldując się na pobyt stały lub czasowy dołączamy do formularza dokument elektroniczny potwierdzający nasz tytuł prawny do lokalu, lub odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Natomiast osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu dołączają do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie (wystawia je właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu), potwierdzający pobyt w lokalu. Ponadto, do formularza dołączamy dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu.

ePUAP umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych m.in. uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, formularzy i zaświadczeń podatkowych czy kwestii związanych z nieruchomościami, a teraz także czynności meldunkowych. Wystarczy założyć Profil Zaufany na www.epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

Załóż konto i zarejestruj się. Potrzebne do tego będą dane identyfikacyjne i kontaktowe. Konto będzie służyło za skrzynkę odbiorczą i nadawczą, dzięki której będziesz mógł załatwiać sprawy urzędowe online.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie Profilu Zaufanego. Będzie on naszą wizytówką służącą za elektroniczny podpis. Możemy załatwić to na dwa sposoby: przez internet lub w punkcie potwierdzającym.
Elektronicznie, za pomocą internetowego konta bankowego.

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia Profilu Zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię.
Zaloguj się na swoje konto bankowe.
Wyszukaj formularz o założenie Profilu Zaufanego.
Wypełnij go i wyślij. W ten sposób założysz Profil Zaufany.
Możemy także logować się za pomocą podpisu kwalifikowanego (jeżeli taki posiadamy), czyli bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
Zarejestruj się na stronę Profilu Zaufanego
Kliknij odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.
Wypełnij formularz.
Kliknij Zarejestruj się.
Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij Potwierdź wykonanie kroków. W ten sposób założysz Profil Zaufany.

W punkcie potwierdzającym, czyli w urzędzie lub banku. Wniosek o założenie Profilu Zaufanego wysyłamy przez internet, a swoje dane potwierdzamy osobiście (za pomocą dowodu lub paszportu) w dowolnym punkcie potwierdzającym. Lista punktów dostępna na www.pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList.
Nowelizacja obejmuje również osoby mieszkające w Polsce, lecz nie posiadające numeru PESEL. Od 1 stycznia Urząd nadaje numer PESEL, gdy tylko zaczniemy ubiegać się o wydanie dowodu osobistego. Przyspieszy to procedury i ułatwi obcokrajowcom ubieganie się o polski dowód osobisty.

Więcej na stronie www.obywatel.gov.pl.