Organizacje

ORGANIZACJE PROZWIERZĘCE

Fundacja DOGTOR
ul.Wolności 1 A
81-324 Gdynia
tel.692 566 755
adres e mail: fundacjadogtor@onet.pl
http://www.fundacjadogtor.org
Fundacja Dobrych Zwierząt
Gdynia, ul. Witomińska 46
www.dobrezwierzeta.pl
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Gdynia
Gdynia, ul. Stryjska 25
tel. 058 622 21 48
www.lecznica.gdynia.pl
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce o/Gdynia
Gdynia, ul. Portowa 7
tel. 058 622 87 11
www.toz.pl/gdynia
Związek Kynologiczny w Polsce o/Gdynia
Gdynia, ul. Kopernika 23
tel. 058 622 64 42
www.gdynia.zkwp.pl/oddzialy.php?oddzialy=gdynia
OTOZ Animals
Gdynia, ul. Świętojańska 41/46
tel/fax: 058 550 43 73
www.otoz.pl