Psy asystujące

UREGULOWANIA PRAWNE W POLSCE DOTYCZĄCE OBECNOŚCI PSÓW ASYSTUJĄCYCH W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

W listopadzie 2008 roku zostały uchwalone zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie weszły w życie 19 czerwca 2009 roku, wprowadzając artykuły 20a i 20b, mówiące o prawach osób niepełnosprawnych posiadających psy asystujące (Ustawa z dnia 21 listopada 2008r., opublikowana w Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy psa asystującego we wszystkich rodzajach miejsc użyteczności publicznej tj. biurach, urzędach, restauracjach, sklepach, galeriach, kinach, teatrach itd.

Prawo do przebywania w miejscach publicznych w obecności psa przysługuje również trenerom szkolącym psy kierunkowo pod kontem przyszłej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wprowadzone zmiany obowiązują również w zakresie prawa osób
niepełnosprawnych do przebywania w miejscu pracy wraz ze swoim psem asystującym i  nakładają  na pracodawcę obowiązek umożliwienia osobie niepełnosprawnej przebywania w miejscu pracy wraz z psem.

<< Zobacz pełny tekst zmian w ustawie z roku 2008
<< Zmiany w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów asystujących z roku 2013
<< Jak rozpoznać psa asystującego