Społeczeństwo

Gdynia dopinguje rodziny adopcyjne

Gdynia wspiera Światowy Dzień Adopcji. Na zdjęciu od lewej: Rafał Klajnert - Sekretarz Miasta i Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Joanna Zielińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała - Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Aleksandra Mendryk - Skarbnik Miasta Gdyni, Marek Łucyk - Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.// fot. Karolina Szypelt

Gdynia wspiera Światowy Dzień Adopcji. Na zdjęciu od lewej: Rafał Klajnert - Sekretarz Miasta i Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni, Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Joanna Zielińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała - Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Aleksandra Mendryk - Skarbnik Miasta Gdyni, Marek Łucyk - Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.// fot. Karolina Szypelt

Otwarta dłoń i namalowana na niej uśmiechnięta buzia. To symbol Światowego Dnia Adopcji, już od pierwszego roku, w którym został ustanowiony. Widoczny wzrost świadomości społecznej w zakresie samej adopcji zauważają zarówno gdyńscy samorządowcy jak i pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

Podnoszenie świadomości społecznej na temat wagi rodziny jako podstawy społeczeństwa, jest szczytną ideą – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Warunki, w których wychowywać się będą obecne dzieci, ukształtują to, jak wejdą one w dorosłość. Stawiając w Gdyni na rodzinne formy opieki, głęboko wierzymy w słuszność tych rozwiązań i z serc wspieramy i zachęcamy do wyrażania wsparcia Światowego Dnia Adopcji. Namalowanie uśmiechu na dłoni to drobny gest, który nic nie kosztując, może rozbudzić czyjeś zainteresowanie i zachęcić do okazania pomocy.

Światowy Dzień Adopcji zainicjowany został 9 listopada 2014 roku. Pomysłodawcą jest założyciel działającej w USA platformy adopttogether.org która zbiera środki na rzecz wspierania rodzin adopcyjnych. W Polsce dzień ten cieszy się coraz większą rozpoznawalnością. Świadczy o tym obecność wśród ambasadorów znanych w Polsce aktorów, ale i wsparcie coraz liczniejszej rzeszy lokalnych samorządów.
W 2011 roku rozpoczęliśmy w Gdyni proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, kierując wysiłki na zbudowanie systemu wsparcia stawiającego na rodzinę – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To właśnie w domu rodzinnym dziecko ma zapewnione najlepsze możliwości rozwoju oraz zaangażowanie i uczucia rodziców. W większych placówkach, w których na jednego wychowawcę przypadała duża liczba wychowanków, nie było to możliwe do osiągnięcia. Mamy świadomość, jakie to dla dzieci ważne i budując taki model w naszym mieście, poparcie dla idei reprezentowanych podczas Światowego Dnia Adopcji było dla nas czymś oczywistym.

Oficjalny plakat promujący Światowy Dzień Adopcji
Plakat proujący Światowy Dzień Adopcji. // fot. archiwum Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku

Procedura adopcyjna

Jednym z ośrodków zajmujących się adopcją jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku. Obejmuje on zasięgiem całe województwo pomorskie. W trosce o dobro dzieci, kandydatów poddaje się wstępnej ocenie pod kątem m.in. kwalifikacji osobistych, motywacji do podjęcia się wychowania dziecka, oraz analizy sytuacji osobistej. Po wydaniu pozytywnej wstępnej oceny rozpoczyna się szkolenie, zakończone wydaniem opinii kwalifikacyjnej. Po jej otrzymaniu nowa rodzina adopcyjna trafia do bazy kandydatów gotowych do przysposobienia (adopcji) i oczekuje na możliwość spotkania z dzieckiem. Ośrodek pomaga też sporządzić do sądu wnioski o przysposobienie dziecka i powierzenie pieczy (opieki) na czas trwania procedury. Orzeczenie sądowe finalizuje udaną procedurę adopcyjną. To umożliwia nadanie dziecku nowej tożsamości i utworzenie nowej rodziny.

Do 30 września bieżącego roku 64 dzieci znalazło, dzięki pracy ośrodka nowe rodziny, a następnych 52 uczestniczy w procedurze adopcyjnej i jeszcze w tym roku ma szansę na przysposobienie przez nowych rodziców.
Światowy Dzień Adopcji to z naszej perspektywy ważny pomysł. Widzimy poprawę świadomości na jej temat w społeczeństwie, przestaje być ona tematem tabu – podkreśla Anna Walczak, pracownik Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku. – M.in. o  przemianie społecznej, zmianach prawnych i wymianie doświadczeń, rozmawiamy dziś z partnerami na konferencji organizowanej w naszej siedzibie. Wokół pracy ośrodków takich jak nasz, również narosło kilka mitów. Dlatego co roku zapraszamy na dzień otwarty, w tej samej lokalizacji. Chętnie wyjaśniamy wówczas wszelkie wątpliwości związane choćby z czasem oczekiwania na finalizację procesu adopcji czy też wagą jej jawności. Bardzo się cieszymy, mogąc dokładać cegiełkę do poprawy sytuacji dzieci.
 
Kontakt z ośrodkiem:

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
al. Gen. Józefa Hallera 14
80-401 Gdańsk
tel.: 58 341 46 07
tel.: 58 341 46 94
email: sekretariat@poa-gdansk.pl

  • ikonaOpublikowano: 09.11.2023 11:26
  • ikona

    Autor: Mateusz Glina (m.glina@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.11.2023 13:00
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona