Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Społeczeństwo

Gdynia konsultuje narzędzia do mapowania zmiany klimatu

Błękitna infrastruktura tematem prezentacji.

Warsztaty w UrbanLab zorganizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Sendzimira

Nawalne deszcze, powodzie i podtopienia, silne porywy wiatru – to skutki zmiany klimatu, na które Gdynia jest szczególnie narażona ze względu na położenie i ukształtowanie terenu. W ramach projektu REACHOUT realizowanego dla Gdyni przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Sendzimira, wypracowywane są narzędzia, które pomogą podnieść odporność miasta między innymi na tego typu gwałtowne zjawiska atmosferyczne. W kwietniu w UrbanLab Gdynia odbyły się warsztaty dla  miejskich urzędników.


  • celem projektu REACHOUT jest wypracowanie narzędzi dla władz samorządowych, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców
  • jedynym z siedmiu europejskich miast uczestniczących w projekcie jest Gdynia
  • szukanie rozwiązań zapobiegającym skutkom ulewnych deszczy w lesie na Oksywiu było tematem gdyńskich warsztatów

Celem projektu REACHOUT jest wypracowanie narzędzi, które wspomogą adaptację miast do zmiany klimatu. Inicjatywa ta ma na celu między innymi stworzenie wizualizacji potencjalnych zagrożeń oraz ścieżki rozwoju dla miast odpornych na zmianę. Warsztat w Gdyni zorganizowało Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Fundacja Sendzimira.

Punktem wyjścia była dyskusja o znaczeniu błękitnej infrastruktury w kontekście adaptacji miast do zmiany klimatu. Podkreślono, że przestrzeń miejska musi być dostosowana zarówno do potrzeb ludzi, jak i do potrzeb przyrody, która stanowi gwarancję przetrwania oraz zwrócono uwagę na konieczność efektywnego zarządzania wodą opadową, która jest kluczowa dla funkcjonowania roślinności w mieście.
Ważnym aspektem jest zatrzymywanie wody opadowej kiedy jest jej nadmiar i wykorzystanie później, bądź też pozostawienie jej w krajobrazie, żeby samoistnie zasilała rośliny – tłumaczyła dr hab. Iwona Wagner z Fundacji Sendzimira. - Jeżeli mówimy o błękitnej infrastrukturze, to ona musi być połączona również przestrzennie, co umożliwia choćby przepływ wody przez przestrzeń miejską. Poza tym ta łączność, czyli ciągłość systemów przyrodniczych i rozsądne rozlokowanie wody powoduje, że korytarzami zielonymi można przewietrzać miasto i mogą się nim również przemieszczać zwierzęta.

Warsztaty skoncentrowały się na praktycznym podejściu do adaptacji do zmiany klimatu. Pracowano na konkretnych przypadkach, w tym na problemie wód opadowych zalewających las na Oksywiu. Fundacja Sendzimira przygotowała program specjalnie dla Gdyni, wykorzystując przykłady specyficzne dla naszego miasta.
Gdynia testuje narzędzia, które pomogą w usprawnianiu procesów konsultacyjnych dotyczących planowania przestrzennego, zwłaszcza implementacji rozwiązań opartych na naturze – mówi Barbara Tołłoczko-Suchańska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka projektu. - Projekt daje możliwość skorzystania z nowoczesnych rozwiązań, zasilonych lokalnymi danymi klimatycznymi. Nasze działania opierają się o myślenie ogólnomiejskie i współpracę międzywydziałową. Ostatnie warsztaty stanowiły okazję do wspólnej refleksji kilku jednostek miejskich nad szerszym stosowaniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w Gdyni.

Projekt REACHOUT ma charakter innowacyjny i bazuje na narzędziach mapujących zmianę klimatu, takich jak Climate Story Map czy CRCTool, które pozwolą Gdyni lepiej identyfikować ryzyka klimatyczne i planować działania miasta w tym obszarze.

REACHOUT to także współpraca międzysektorowa i interdyscyplinarna, angażująca  miasto, sektor prywatny i naukowców. Warsztaty w UrbanLab wpisują się w działania, których celem jest rozwój miast odpornych na zmianę klimatu oraz budowanie potencjału wspólnot lokalnych w walce z tym wyzwaniem.

Projekt REACHOUT uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej numer 101036599.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 22.04.2024 05:03
  • ikona

    Autor: Monika Bronicka (m.bronicka@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.04.2024 12:19
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona