Społeczeństwo

Gdyńskie inwestycje wyróżnione za dostępność

Gala Lider Dostępności 2024 w Pałacu Prezydenckim, fot. Agnieszka Wawrzyniak

Gala Lider Dostępności 2024 w Pałacu Prezydenckim, fot. Agnieszka Wawrzyniak

Przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych odebrali w Pałacu Prezydenckim z rąk Andrzeja Dudy, nagrody i wyróżnienia dla inwestycji, które przyczyniają się do tworzenia dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Park Leśny na Oksywiu zdobył nagrodę w kategorii "Przestrzeń publiczna", a Przystań Widna 2A wyróżnienie w kategorii "Mały obiekt użyteczności publicznej". Kapituła konkursu przyznała również GRAND PRIX dla Laboratorium Innowacji Społecznych, jako wyróżniającej się w sposób szczególny instytucji.


Lider Dostępności to konkurs architektoniczno-urbanistyczny organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Konkurs promuje ideę projektowania uniwersalnego, które przyczynia się do budowania inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy może swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań, niezależnie od indywidualnych potrzeb.

GRAND PRIX dla Laboratorium Innowacji Społecznych

Kapituła konkursu złożona jest z architektów, urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. W tym roku jury postanowiło przyznać GRAND PRIX i ustanowić Liderem Dostępności 2024 roku Laboratorium Innowacji Społecznych, jako szczególnie wyróżniającą się jednostkę.

- Element dostępności, który wdrażaliśmy we wszystkie nasze inwestycje, nie jest jedynie sztuką dla sztuki, ale rzeczywiście służy mieszkańcom. Ogromnie cieszy fakt, że nasze obiekty doceniają nie tylko użytkownicy, dla których to robimy, ale są zauważone w skali ogólnopolskiej, a Lider Dostępności jest tego wspaniałym przykładem. Otrzymaliśmy te nagrody i wyróżnienia, dzięki determinacji i ciężkiej pracy całego zespołu oraz wszystkich osób, które się w te działania zaangażowały. Chcę im za to bardzo serdecznie podziękować. – mówi Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora LIS.

Park Leśny z nagrodą w kategorii "Przestrzeń publiczna"

Park Leśny na Oksywiu zdobył nagrodę główną w kategorii Przestrzeń publiczna za najlepiej zaprojektowaną pod względem dostępności przestrzeń publiczną, otwartą dla społeczności. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) Miasta Gdynia na lata 2017-2026 zakładał integrację Oksywia dolnego i górnego poprzez utworzenie traktu oraz parku leśnego pomiędzy ulicami Żeglarzy i Bosmańską. Podczas konsultacji prowadzonych na tych obszarze, mieszkańcy zwracali uwagę, że w celu zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, pokonują ponad 30-metrową różnicę wysokości między dwoma częściami dzielnicy pieszo, przez las. Warunki tego przejścia były niewygodne, niebezpieczne i wykluczały osoby ze szczególnymi potrzebami. Park Leśny jest odpowiedzią na te problemy. Głównym założeniem było stworzenie bezpiecznego i dostępnego sposobu na powiązanie dwóch części dzielnicy. Pomimo trudnych warunków wyjściowych, jakim były znaczne nachylenie zbocza, bliskie sąsiedztwo terenów osuwiskowych i gęste zadrzewienie, udało się stworzyć przestrzeń, która umożliwia pokonanie trasy osobom o różnej sprawności i kondycji w sposób komfortowy i bezpieczny. Ujawniono też potencjał rekreacyjny lasu, który z przestrzeni postrzeganej za niebezpieczną stał się uczęszczaną przestrzenią spacerową.

Za projekt inwestycji, wybrany w konkursie urbanistyczno-architektonicznym, ogłoszonym przez LIS, odpowiedzialna jest gdańska Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny w składzie arch. Kaja Pobereżny, arch. Michał Podgórczyk, arch. Bogna Olejarz oraz  arch. Agnieszka Mrozek. Za projekt budowlany i wykonawczy odpowiada Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o. w składzie arch. Krzysztof Popiński, arch. Martyna Sawicka oraz arch. Anna Jackiewicz.

Park Leśny, fot. LIS

Przystań Widna 2A z wyróżnieniem w kategorii "Mały obiekt użyteczności publicznej"

Przystań Widna 2A, która otrzymała wyróżnienie, należy do sieci gdyńskich centrów sąsiedzkich. W mieście funkcjonuje 8 takich miejsc, z czego 3 znajdują się na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Przystań Widna 2A to nowo wybudowany kompleks (otwarty w 2023 r.) dwóch budynków, pełniących funkcje m.in. Domu Sąsiedzkiego i Biblioteki Gdynia, wraz z przylegającym terenem publicznego dziedzińca. Centrum sąsiedzkie Przystań Widna 2A to miejsce świadczenia różnorodnych usług społecznych, skierowane przede wszystkim do mieszkańców rewitalizowanej dzielnicy Witomino. Na każdym etapie inwestycji wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego było ważnym kierunkiem dla Laboratorium Innowacji Społecznych. Dzięki temu powstały obiekty bez barier architektonicznych, które służą wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek i stopień sprawności.

Przystań Widna 2A, fot. gdynia.pl


Gdynia musi być dostępna dla wszystkich

Kapituła konkursu nagrodziła wyróżnieniem jeszcze jedną inwestycję gdyńską, tj. Park Centralny, który powstał na wniosek mieszkańców na obszarze istniejącego wcześniej, wymagającego odświeżenia, skweru oraz parkingu. Park o powierzchni 6,5 ha podzielony jest na kilka stref: strefę spokojnej rekreacji, aktywności oraz strefa wypoczynku. Na terenie Parku znajdują się miejsca do integracji dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz miejsca odpoczynku z ławkami i miejscami postoju dla wózków. Przejście dla pieszych nieopodal Parku oraz bliskie skrzyżowanie al. Marszałka Piłsudskiego z ul. Legionów są wyniesione, bezprogowe.

Co więcej, projekt parku był również konsultowany z gdynianami i gdyniankami, a za ten proces odpowiadało Laboratorium Innowacji Społecznych.

Park Centralny, fot. gdynia.pl


Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona