Społeczeństwo

Przed nami LIII sesja Rady Miasta Gdyni

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

Kwietniowa sesja Rady Miasta Gdyni // fot. Magdalena Śliżewska

W środę, 31 maja odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad pod głosowanie zostaną poddane uchwały dotyczące m.in.: ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie miasta Gdyni, utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej  nr 1621G (ul. 3 maja), a także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Orłowskiej 19-21.


 
LIII sesja Rady Miasta Gdyni rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie będzie transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas obrad głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał m.in. w sprawach:

 • ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w gminie miasta Gdyni,
 • utworzenia Bursy Szkolnej oraz nadania jej statutu,
 • utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1,
 • zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej  nr 1621G (ul. 3 maja),
 • przekazania Centrum Nauki Experyment samorządowej instytucji kultury mienia ruchomego,
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Stawnej 1B,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej 19-21.
 
Ponadto zostanie przedstawione sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • ikonaOpublikowano: 30.05.2023 09:59
 • ikona

  Autor: Magdalena Śliżewska (m.slizewska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 30.05.2023 12:51
 • ikonaZmodyfikował: Magdalena Śliżewska
ikona