PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu
Strategia Rozwoju Gdyni 2030

15 lutego rozpoczynamy konsultacje Strategii Rozwoju Gdyni!

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu nowego programu rozwoju dla miasta „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030", w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gdyni w ciągu najbliższych kilkunastu lat, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

Uwagi będzie można zgłaszać w terminie od 15 lutego do 8 marca 2017 r.

Informacja o konsultacjach społecznych

 


W dniu 27 lutego 2017 r. w godzinach 17:00 - 19:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu nowej strategii. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu.

Od dnia 15 lutego do 8 marca 2017 r. będzie można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu w następujący sposób:
- bezpośrednio: podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 27 lutego 2017 r. i spotkania z podmiotami gospodarczymi w dniu 2 marca 2017 r. lub poprzez złożenie formularza w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Dodatkowo, wypełniony formularz można dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Strategii UM Gdyni;
- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
- elektronicznie: za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030" dostępny będzie:
• na miejskim portalu internetowym w zakładce Dla mieszkańców - Moja Gdynia 2030 (www.gdynia.pl),
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl/bip);
• na stronie dedykowanej procesowi opracowania strategii (www.2030.gdynia.pl)
• oraz bezpośrednio w Wydziale Strategii UM Gdyni.
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 2 lutego 2017 do 14 lutego 2017 oraz z datą wpływu po dniu 8 marca 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.


Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - projekt