PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu PILNE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ #zostańwdomu
Strategia Rozwoju Gdyni 2030

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”

W dniach 15 luty – 8 marca odbyły się konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030”. To bardzo ważny dokument, który będzie przewodnikiem dla Gdyni, wskazującym kierunki jej rozwoju do roku 2030 i działania wymagające największego zaangażowania władz miasta.

W konsultacjach wzięło łącznie udział 40 mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, którzy poprzez formularze konsultacyjne zgłosili 252 uwagi do nowej strategii miasta. 107 uwag zostało przyjętych i częściowo przyjętych, 46 uznano za zasadne (zapisy strategii zawierają problematykę zawartą w zgłoszonych uwagach), 90 odrzucono, a 9 nie miało charakteru uwagi.

Pełen raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030” dostępny jest poniżej.