Strategia Rozwoju Gdyni 2030

Konsultacje rozpoczęte! Zapraszamy do udziału!

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA GDYNI 2030


Konsultacje strategii 2030

CZAS TRWANIA: 15 lutego - 8 marca 2017

OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE: 27 lutego 2017 w godz. 17:00 - 19:00 / Gdynia InfoBox

W dniu 27 lutego 2017 r. w godzinach 17:00 - 19:00 w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu nowej strategii. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu.


SPOSÓB ZGŁASZANIA UWAG:
- bezpośrednio: podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 27 lutego 2017 r. i spotkania z podmiotami gospodarczymi w dniu 2 marca 2017 r. lub poprzez złożenie formularza w skrzynce wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Dodatkowo, wypełniony formularz można dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Strategii UM Gdyni;
- korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
- elektronicznie: za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl.


Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - projekt

Formularz składania uwag - do wypełnienia online (elektronicznie)
Formularz składania uwag - do pobrania i wydruku (bezpośrednio, korespondencyjnie)

Uchwała nr XXVIII/683/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030