Strategia Rozwoju Gdyni 2030

Projekt strategii


Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030.


Do 8 marca 2017 r. trwają konsultacje społeczne dokumentu, w trakcie których można składać uwagi do projektu.


Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - projekt

Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030 - projekt