Telefony alarmowe

Telefony alarmowe


Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 • tel. 112
 • tel. 998


Straż Pożarna

 • tel. 998 
 • dla osób głuchoniemych tel. 510 182 926


Pogotowie Ratunkowe

 • tel. 999


Policja

 • tel. 997


Straż Miejska

 • tel. 986
 • telefon interwencyjny dla osób niesłyszących 0-601-99-71-12


Pogotowie Ciepłownicze

 • tel. 993


Pogotowie Energetyczne

 • tel. 58 620-45-50


Pogotowie Gazowe

 • tel. 992
 • tel. 58 620-44-79


Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

 • tel. 994
 • tel. 58 66 87 272
 • tel. 66 87 280


Przydane linki: