Wskaźniki

Wskaźniki dot. budowy sygnalizacji świetlnej


Przykładowe ceny z budowy sygnalizacji świetlnej:

 1. projekt budowy sygnalizacji - 50 000 zł,
 2. maszt niski - 4 000 zł,
 3. maszt wysoki - 30 000 zł,
 4. przycisk dla pieszych - 300 zł/szt.,
 5. sygnalizator dźwiękowy - 300 zł/szt.,
 6. zmiana programu sygnalizacji świetlnej - 5 000 zł,
 7. metr kanalizacji lokalnej (połączenie masztów) - 500 zł/m,
 8. sterownik - 50 000 zł,
 9. zasilanie, szafka, wydanie warunków - 10 000 zł.
 
 
 
Przykładowe ceny budowy skrzyżowań:

 1. skrzyżowanie: Wielkopolska - Łowicka -  580 000 zł,
 2. skrzyżowanie: Morska - Chylońska - 760 000 zł.