Wydarzenia inne

Budżet Wieczorową Porą – konsultacje online

Każdy kto ma pytania, wątpliwości lub szuka inspiracji przygotowując projekt do BO2024, może skorzystać ze wsparcia zespołu Laboratorium Innowacji Społecznych // mat. LIS

ikona Wydarzenie online - -

ikona Wydarzenia inne

ikona Wstęp wolny

Etap składania projektów w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2024 trwa! Każdy kto ma pytania, wątpliwości lub szuka inspiracji, może skorzystać ze wsparcia zespołu Laboratorium Innowacji Społecznych. W najbliższym czasie odbędą się specjalne wydarzenia, podczas których będzie można skonsultować swój pomysł.


Projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może złożyć każda osoba mieszkająca na stałe w Gdyni, niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywatelstwa. Podstawą – zarówno w przypadku inicjatywy dzielnicowej, jak i miejskiej – jest wypełnienie formularza wniosku oraz dołączenie listy z podpisami mieszkańców popierających projekt.

Projekty dzielnicowe można składać na dwóch poziomach: tzw. dzielnicowym małym (który obejmuje projekty o wartości do 20 tysięcy złotych) i dzielnicowym dużym (w ramach którego powstają projekty droższe, do 90% środków w puli dzielnicowej). Jest też możliwość składania projektów miejskich w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 1 mln złotych) oraz – nowość – w ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (o maksymalnej wartości pojedynczego projektu w wysokości 100 000 złotych).

W przypadku projektów dzielnicowych można składać projekty w łącznie siedmiu kategoriach: komunikacja i organizacja ruchu, przestrzeń publiczna, sport i rekreacja, zdrowie i polityka społeczna, edukacja, zieleń i ochrona środowiska oraz kultura. Z kolei zakres projektów miejskich KBO m.in. zwiększenia zieleni w mieście, rozbudowy infrastruktury rowerowej, gospodarowania wodami opadowymi i działań edukacyjnych z nimi związanymi. Natomiast w ramach JBO można zgłaszać długofalowe inicjatywy, które uświetnią 100. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich.

Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części.

Poza uzupełnieniem podstawowych danych, jak tytuł projektu,  jego cel, oraz planowane działania, w formularzu należy opisać koszty zadania i wskazać miejsce jego realizacji (konieczne przy projektach inwestycyjnych). Ponieważ na tym etapie mogą pojawić się wątpliwości i pytania, warto korzystać z materiałów i wskazówek opublikowanych na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Chętni mogą także wziąć udział w specjalnych spotkaniach z pracownikami Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy pomogą wypełnić wniosek.

Najbliższe spotkania:


Budżet Wieczorową Porą – konsultacje online
 
Spotkania informacyjne w dzielnicach: 
 
Maraton Pisania Projektów 
  • 17 lutego w godz. 10.00-16.00 w UrbanLab Gdynia (al. Zwycięstwa 96/98)

Szczegółówe informacje o wydarzeniach dostępne będą na Facebooku Budżet Obywatelski Gdynia.

  • ikonaOpublikowano: 06.02.2024 14:22
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.02.2024 08:38
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona