Konkurs wiedzy o Gdyni

Komitet naukowy Konkursu wiedzy o Gdyni

Konkurs wiedzy o Gdyni ma swój Komitet Naukowy, odpowiadający za poprawność merytoryczną i prawidłowość rozstrzygnięć, gwarantujący właściwy dobór źródeł będących bazą pytań konkursowych oraz rozstrzygający ewentualne wątpliwości.
Chcąc zapewnić wysoki poziom konkursu i zapewnić opiekę ekspercką nad zawartością merytoryczną, do udziału w pracach Komitetu Naukowego zaproszenie otrzymali i je przyjęli:

 • prof dr hab Tadeusz Palmowski – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Geografii UG
 • dr inż. arch Marek Stępa – wiceprezydent Gdyni, wykładowca akademicki, urbanista
 • dr Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
 • dr Jarosław Kłodziński – radny miasta, badacz dziejów Gdyni, wykładowca akademicki
 • Małgorzata Sokołowska – dziennikarka, publicystka, autorka szeregu publikacji o Gdyni.
 • Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury w Gdyni
 • Natalia Chalimoniuk - reprezentująca Towarzystwo Miłośników Gdyni
 • Janusz Czarski - licenconowany przewodnik po Trójmieście
 • Paweł Różyński
 • Maja Wagner -  pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury, naczelnik Wydziału Kultury
 • Jerzy Miotke
 • Andrzej Busler -Prezes Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Arkadiusz Brzęczek -
 • Maria Piradoff  - współzałożycielka i opiekunka Mini Muzeum Bankowiec
 • Michał Miegoń - pracownik Muzeum Miasta Gdyni, tytułujący się również najmłodszym członkiem Koła Starych Gdynian