Konkurs wiedzy o Gdyni

Komitet naukowy Konkursu wiedzy o Gdyni

Członkowie Komitetu Naukowego Małgorzata Sokołowska, Tadeusz Plamowski i Wojciech Jankowski podczas finału Konkursu Wiedzy o Gdyni / fot. Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Członkowie Komitetu Naukowego Małgorzata Sokołowska, Tadeusz Plamowski i Wojciech Jankowski podczas finału Konkursu Wiedzy o Gdyni / fot. Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Konkurs wiedzy o Gdyni ma swój Komitet Naukowy, odpowiadający za poprawność merytoryczną i prawidłowość rozstrzygnięć, gwarantujący właściwy dobór źródeł będących bazą pytań konkursowych oraz rozstrzygający ewentualne wątpliwości.

Chcąc zapewnić wysoki poziom konkursu i zapewnić opiekę ekspercką nad zawartością merytoryczną, do udziału w pracach Komitetu Naukowego zaproszenie otrzymali i je przyjęli:

 • prof dr hab Tadeusz Palmowski – wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Geografii UG
 • Małgorzata Sokołowska – dziennikarka, publicystka, autorka szeregu publikacji o Gdyni.
 • Wojciech Jankowski - dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
 • dr inż. arch Marek Stępa – Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, wykładowca akademicki, urbanista
 • Andrzej Busler - Prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni
 • Dawid Gajos - z Działu Historycznego Muzeum Miasta Gdyni 

We wcześniejszych edycjach konkursu w pracach Komitetu uczestniczyli:  
 • dr Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
 • dr Jarosław Kłodziński – radny miasta, badacz dziejów Gdyni, wykładowca akademicki
 • Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury w Gdyni
 • Natalia Chalimoniuk - reprezentująca Towarzystwo Miłośników Gdyni
 • Janusz Czarski - licenconowany przewodnik po Trójmieście
 • Paweł Różyński
 • Maja Wagner -  pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury, naczelnik Wydziału Kultury
 • Jerzy Miotke
 • Arkadiusz Brzęczek 
 • Michał Miegoń - pracownik Muzeum Miasta Gdyni, tytułujący się również najmłodszym członkiem Koła Starych Gdynian
 • ikonaOpublikowano: 28.04.2017 10:00
 • ikona

  Autor: Magdalena Anuszek (m.anuszek@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2023 12:26
 • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona