1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Gdyński Fundusz Filmowy dofinansuje 6 projektów

Prezydent Gdyni zatwierdził propozycję Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego dotyczącą dofinansowania sześciu projektów filmowych. Komisja rozpatrywała 23 wnioski - 11 dotyczyło filmów dokumentalnych, 8 fabularnych, a 4 animowanych. Wsparcie finansowe to łącznie 700 tys. zł.
Projekty filmowe, które będą dofinansowane:
1. Film dokumentalny „Wygnańcy" odc. „Gdynia była pierwsza", reż. B. Tadeusz Litowczenko, Aleksander Gosk - 55 000 zł;
2. Film fabularny - serial „Linia życia", reż. Wojciech Pacyna, Jacek Sołtysiak, Jerzy Sztwiertnia - 60 000 zł;
3. Film dokumentalny „Pianobus Tomka Stroynowskiego: Pomorze Gdańskie", reż. Andrzej Mańkowski - 50 000 zł;
4. Film animowany „Strach na wróble, Scarecrow", reż. Przemysław Anusiewicz - 130 000 zł;
5. Film fabularny „Tylko mnie nie strasz", reż. Piotr Wereśniak - 350 000 zł;
6. Film dokumentalny „Karol Borchardt - kapitan własnej duszy", reż. Michał Dąbrowski - 55 000 zł.
Komisja obradowała w składzie: Leszek Kopeć - przewodniczący, Joanna Kos Krauze - ekspert PISF, Włodzimierz Grzechnik - Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Jarosław Sokół - ekspert PISF, Karin Moder - zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Zgodnie z regulaminem Gdyńskiego Funduszu Filmowego po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez Prezydenta Miasta Gdyni, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni - „operatora" funduszu - umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.
Przypomnijmy, że Gdyński Fundusz Filmowy powołano do życia z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni w 2008 roku.Jego zadaniem jest wspieranie produkcji filmowych popularyzujących wizerunek naszego miasta.
Więcej informacji, w tym regulamin Gdyńskiego Funduszu Filmowego, znajduje się na stronie internetowej Centrum Kultury w Gdyni: www.ckgdynia.pl w zakładce fundusz filmowy.