Opis alternatywny

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni