Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni

Krwiobus powraca przed Urząd Miasta

Oddaj krew zachowując środki ostrożności // fot.www.krew.gda.pl

Oddaj krew zachowując środki ostrożności // fot.www.krew.gda.pl

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii odwołano cyklicznie odbywające się przy gdyńskim magistracie zbiórki krwi. W maju krwiobus powraca, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni już 7 maja organizuje ambulansową zbiórkę krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają". Cennym darem życia będzie można podzielić się również 21 maja.

Rząd etapami znosi obostrzenia związane ze stanem epidemii w Polsce. W związku z tym szpitale wznawiają zabiegi i pilnie potrzebują krwi.

W Gdyni najbliższe ambulansowe zbiórki krwi odbędą się 7 i 21 maja w godz.9.00 – 13.00 na placu Wolnej Polski vis á vis Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

- Każdy chętny do oddania krwi będzie poddawany dodatkowej, wstępnej weryfikacji przed wejściem do ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Najpierw w specjalnie przygotowanym namiocie zostanie zmierzona temperatura, a także przeprowadzona dezynfekcja. Następnie trzeba będzie wypełnić ankietę. Jeśli te procedury przejdzie się pozytywnie, można podzielić się krwią. Czekając na swoją kolej należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu – mówi Iwona Kondracka, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni.

- Krew to jeden z najcenniejszych darów, jakim można się podzielić, bo ratuje życie. Skoro jestem zdrowy, to uważam to wręcz za swój obowiązek, aby pomagać. Przy okazji daje to niezwykłe poczucie satysfakcji. Cieszę się, że ambulans powróci przed Urząd Miasta i zachęcam tych wciąż nieprzekonanych. Warto! – mówi pan Andrzej, honorowy dawca krwi.

Kto nie zostanie zakwalifikowany?

 • osoby które przebywały poza Polską w ciągu ostatnich 2 tygodni,
 • są poddane kwarantannie, izolacji domowej przez Inspekcję Sanitarną,
 • miały kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
 • miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy i miały objawy infekcji,
 • mają objawy infekcji dróg oddechowych,
 • mają podwyższoną temperaturę powyżej 37,3 stopnia C.
Okres dyskwalifikacji z oddawania krwi wynosi w takich przypadkach przynajmniej 14 dni. Osoby, które spełniają powyższe kryteria proszone są o niezgłaszanie się do placówek celem oddania krwi.

Informacje dodatkowe, kto może zostać krwiodawcą i jak się do tego przygotować, znajdują się na stronie: www.krew.gda.pl.

 • ikonaOpublikowano: 06.05.2020 13:30
 • ikona

  Autor: Marta Jaszczerska-Zawadzka (m.jaszczerska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 17.02.2022 12:31
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona