1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 24 i 25 maja 2011 r. w Gdyni odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjne organizowane przez DOGS TRUST, największą brytyjską organizację działającą na rzecz psów. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Kuracyjnym w Gdyni, a część praktyczna w Amerykańskiej Szkole Podstawowej. Tematem warsztatów będzie prowadzenie edukacji humanitarnej dla dzieci.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Pierwsze 20 osób będzie miało także pokryte koszty noclegu i wyżywienia.
Uwaga! Cały warsztat prowadzony jest w języku angielskim, bez udziału tłumacza.
Organizatorem jest Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus i Fundacja Dobrych Zwierząt.
Formularze dostępne są na stronie NCK Silva Lupus www.silva-lupus.pl.