1001 (601) 2011-05-06 - 2011-05-12

Władze Portu V kadencji

27 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Portu dynia podjęła decyzję o powołaniu Zarządu V kadencji w następującym składzie:
- Prezes Zarządu Janusz Jarosiński;
- Wiceprezes Zarządu - Walery Tankiewicz;
- Wiceprezes Zarządu - Krystyna Szambelańczyk.
Objęcie stanowisk przez nowo powołanych Członków Zarządu nastąpi z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu IV kadencji, tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za 2010 rok, 20 czerwca bieżącego roku.