1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Komunikaty UM

W dniu 31 maja 2011r. mija termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011r.
Wpłaty można dokonać w kasie U.M. lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni: Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku).
***
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, iż w kwietniu i maju br. przyjmowanie wniosków odbywa się jak dotychczas w poniedziałki i czwartki na IV piętrze w pokoju 405. Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych będą gotowi do przyjęcia Państwa wniosków już od godz. 7.00. Nie zmieniona zostaje godzina zakończenia pracy, tj. godz. 15.30.
***
Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Gdyni roznoszą decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2011. Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywa się:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00,
- w soboty w godz. od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
Przelewem bankowym na konto:
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na terenie Gdyni: ul. 3 Maja 27/31; ul. Kielecka 2; ul. Kilińskiego 10; ul. Starowiejska 41/43; pl. Górnośląski 17; ul. Gen. Marii Wittekówny 2.