1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Muzeum Emigracji edukuje

Agencja Rozwoju Gdyni oraz Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON zrealizują wspólnie projekt „Muzeum Emigracji w Gdyni ul. Polska 1", który zakłada m.in. edukację uczniów polskich i polonijnych szkół o zjawisku emigracji.

W ramach projektu przygotowane zostaną programy edukacyjne dotyczące historii emigracji i migracji dla szkół w Polsce oraz polonijnych na świecie. Prezentowane będą losy i osiągnięcia ciekawych postaci o polskich korzeniach.

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON to jedno z największych polskich wydawnictw edukacyjnych. Realizuje przedsięwzięcia wspomagające rozwój polskiego szkolnictwa, m.in. programy szkolne: „Szkoła bez przemocy", „Szkoła z klasą 2.0", „Odyseja umysłu", „Szkoła myślenia", „Dysleksja", „Dekalog 89+", „Ortograffiti", „Oświata i Prawo", „Prometeusz", „Junior Media - gazetki szkolne".