1002 (602) 2011-05-13 - 2011-05-19

Zapisy do...

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne w dniu 14.05.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 29 Gdynia, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 oraz 21.05.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 44 Gdynia, ul.Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Punkt Przedszkolny Safari z grupą żłobkową zaprasza dzieci w wieku 0,5 - 5 lat.Czesne miesięczne 500 zł. Gdynia - Chwarzno, ul. Okrężna 1A - blisko Witomina.
Szczegóły na stronie: www.safari.edu.pl oraz pod numerem tel. 518 522 842.
***
Muzyczna przygoda malucha - zajęcia muzyczne dla dzieci w grupach wiekowych (2 - 3 lata z udziałem rodziców, 4 - 6 lat) prowadzone są w Gdyni Wielkim Kacku przy ulicy Ks. Siega 6. W programie zajęć m. in. : zabawy muzyczno - ruchowe, nauka piosenek, samodzielne tworzenie muzyki, zabawy z instrumentami perkusyjnymi, aktywne słuchanie muzyki poważnej. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zapisy pod nr tel. 607 125 323 lub e - mail: muzyczna.przygoda@gmail.com.
***
Przedszkole Angielskie przy ul. Chwarznieńskiej 136 prowadzi zapisy dzieci w wieku 2,5-5 lat. Patronat Szkoła Języków Obcych YES. Czesne 400 zł. Dzień otwarty przedszkola 15 maja br. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00, tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. Zajęcia obejmują wszystkie formy aktywności twórczej dziecka. Poprawiają koncentrację, uwagę, pamięć, koordynację ruchową, poczucie wiary i pewności siebie.
Zajęcia odbywają się w godzinach rannych i popołudniowych w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Kwidzyńska 15. Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www.artig.com.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2011 / 2012: z rocznika 2005 lub 2004 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2005 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców) i z rocznika 2006 lub 2005 - do klas zerowych.
Zapisy w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00 (w czwartki od 7.00 do 14.00), telefonicznie: 58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdyni - Obłużu prowadzi nabór dzieci 5 i 6 - letnich do zerówki oraz dzieci 6 i 7 - letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012.
Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną naukę pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe, opiekę świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, naukę języka angielskiego. Szkoła uczestniczy w programie „Radosna szkoła".
Informacje pod nr tel. 58 625 48 25 oraz www.zs12gdynia.pl
***
14 maja 2011 r. w sobotę, w godz. 10.00 - 13.00, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48, zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów ostatnich klas gimnazjalnych i ich rodziców na Dzień Otwarty.
W programie m.in. informacje na temat oferty edukacyjnej szkoły, prezentacja nowoczesnych laboratoriów, pracowni przedmiotowych i multimedialnych sal lekcyjnych, warsztatów. Kontakt do szkoły: tel. 58 620 85 15, http://zschiegdynia.edupage.org.
***
Gimnazjum nr 3 w Gdyni - Chyloni, ul. Gospodarska 1, tel. 58 623 67 45 ogłasza nabór rocznika 1998 do klas I na rok szkolny 2011/12. Zaprasza do klas: pływackiej, ekologicznej, z matematyką w pracowni komputerowej. Możliwość klas integracyjnych.
***
Gimnazjum nr 17 w Gdyni -Obłużu prowadzi zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.zs12gdynia.pl (Rekrutacja) ul. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia, tel. 58 625 48 25.
***
Zespół Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 26 24 lub 58 622 08 22 przyjmuje zapisy absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2011/ 2012 do:
- Technikum Budowlanego o 4- letnim cyklu nauczania;
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2.
***
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej w Gdyni-Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl, ogłasza nabór na rok szkolny 2011/2012 dla absolwentów gimnazjum do technikum usług fryzjerskich i zasadniczej szkoły zawodowej (2 letnia nauka zawodu sprzedawca, 3 letnia nauka zawodu fryzjer).
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych szkoła zaprasza do kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym dla dorosłych w systemie wieczorowym, kształcącym w zawodzie technik handlowiec oraz technik usług fryzjerskich.
***
Kierownictwo Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów, w tym dziewcząt, szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB w Gdyni, ul. Tetmajera 65, tel. 58 622 17 42.
***
Hufiec Pracy 11 - 12 w Gdyni ogłasza nabór kandydatów (kobiety) do udziału w bezpłatnym Projekcie „Szkolenie - Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój IV Edycja" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obowiązujące zasady rekrutacji:
I. Uczestniczkami mogą być:
- kobiety w wieku 18 - 24 lat (w kwietniu 2011 r. ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 25), nie uczące się, nie pracujące, wymagające nabycia podstawowych umiejętności na drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego, czyli absolwentki szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących;
II. Zajęcia w ramach projektu: Treningi i warsztaty psychologiczne; Indywidualne konsultacje z psychologiem; Grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem; Zajęcia kreatywnego spędzania czasu; Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; Warsztaty doradztwa zawodowego; Szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości; Profesjonalne szkolenia komputerowe - ECDL; Kursy języków obcych; Szkolenia zawodowe (np. barmana, makijażu itp.); Kurs prawa jazdy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów.
III. Zgłoszenia należy kierować osobiście do 16 maja 2011 r., w siedzibie Hufca Pracy, adres: Gdynia, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE) lub telefonicznie, numer 58 661 30 26. Liczba miejsc ograniczona.
***
Komenda Hufca Pracy 11 - 12 w Gdyni ogłasza nabór do klas I, II, III na rok szkoleniowy 2011/2012. Jest to oferta dla młodzieży z ukończonym I stopniem szkoły podstawowej (VI klasa), która ma problem w nauce w gimnazjum i chce zdobyć przyuczenie zawodowe. Wszelkie informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 58 661 30 26 lub na miejscu w Hufcu Pracy w Gdyni, ul. Śląska 53 (budynek GDYNIA HOUSE).
***
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o., ul. Starowiejska 11/2, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek Informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności, bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin).
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od 8.30 do 12.30.
Szkolenie startuje we wrześniu. Zgłoszenia do końca maja!
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php, tel. 58 781 92 11, e-mail: pomorze@gielda.pracy.com.pl.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ na nowy kurs języka niemieckiego. Szkoła prowadzi również kursy języków: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego, każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30, IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.  w