1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Nasz młody marszałek

14 - letni gdynianin Adam Labuhn został Marszałkiem XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1 czerwca 2011 r. będzie prowadzić obrady Sejmu na Wiejskiej. Adam wraz z Martyną Niewęgłowską w eliminacjach do uczestnictwa w obradach Sejmu DiM zajęli pierwsze miejsce w województwie pomorskim, co dało im prawo do ubiegania się o miano Marszałka Sejmu DiM. Adam i Martyna są uczniami Gimnazjum nr 17 w Gdyni, ul. Mjr H. Sucharskiego 10.
Sukces podwójny gdyż to pierwsza w historii reprezentacja szkół gimnazjalnych i osoba marszałka z Gdyni.