1003 (603) 2011-05-20 - 2011-05-26

Zapisy do chórów

Chór Męski „Dzwon Kaszubski" przyjmuje zapisy. Grupa istnieje już od 1931 r. i w tym roku obchodzi 80 - lecie istnienia.
W repertuarze chóru są zarówno utwory muzyki dawnej poprzez patriotyczną i religijną do utworów współczesnych. Spotkania -środy i piątki o godz.18.00. Siedziba chóru znajduje się w przy kościele św. Jana i brata Alberta w Gdyni - Chyloni, ul. Chylońska 129 vis a vis dworca PKP. Kontakt: e-mail dzwonkaszubski@interia.pl, prezes chóru tel. 602 331 313.
***
Chór mieszany „Cantamus Reginae" im. Andrzeja Bocheńskiego ogłasza zapisy. Zaprasza głosy męskie i żeńskie. Znajomość i umiejętność czytania nut nie jest wymagana. Repertuar obejmuje pieśni sakralne, patriotyczne oraz ludowe z różnych stron świata. Próby odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 19.00 w dolnej części kościoła pw. św. Jadwigi Królowej przy ulicy Korzennej 2 w Gdyni - Karwinach I. Kontakt: dyrygent: Maja Sokołowska, tel. 604 399 972, e - mail - majas23@wp.pl, www.sw-jadwiga.pl.