1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

GCWP - porady i konsultacje

Dyżury specjalistów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości:
- Trener przedsiębiorczości (Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza), termin: 22, 29 czerwca 2011, godz. 8.00 - 16.00;
Zakres konsultacji: pisanie biznesplanu - indywidualne konsultacje; źródła dofinansowania działalności gospodarczej;
Doradca lokalnego punktu informacyjnego Gdynia (Fundacja Gospodarcza), termin: 8, 15 czerwca 2011, godz. 8.00 - 16.00. Zakres konsultacji: diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta; informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu; informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy; informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE); informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych; wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ;
Doradca ds. mikrofinansowania (Magdalena Raulin-Brona, Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.), termin: 2, 9, 16 czerwca 2011, godz. 8.30 - 15.30. Zakres konsultacji: zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół;
Porady prawne:
Radca Prawny Piotr T. Kubik, Kancelaria Radcy Prawnego - 3, 10, 17 czerwca 2011, godz. 14.00 - 16.00;
Radca Prawny Tomasz Złoch, Kancelaria Radcy Prawnego - 6, 13 czerwca 2011, godz. 9.00 - 12.00;
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „MANAS" s.c. - 6, 13, 20, 27 czerwca 2011, godz. 14.00 - 16.00;
Prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 3, 10, 17 czerwca 2011, godz. 10.00 - 14.00;
Specjalista pomorskiego regionalnego funduszu poręczeń kredytowych (Jerzy Ogrodziński, PRFPK Sp. z o.o.), termin: 7, 21 czerwca 2011, godz. 9.00 - 13.00.
Zakres konsultacji: wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek; informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE;
Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, termin: poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 16.00.
Zakres konsultacji: środki na działalność dla niepełnosprawnych, środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. 

ikona