1004 (604) 2011-05-27 - 2011-06-02

Wolontariusze poszukiwani

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje wolontariuszy na stanowisko Oficerów Łącznikowych dla jednostek uczestniczących w zlocie żaglowców „The Culture 2011 Tall Ships Regatta". Szczegółowe informacje na www.gosirgdynia.pl
Ofertę kierujemy szczególnie w kierunku osób znających na poziomie komunikatywnym język angielski, rosyjski, niemiecki lub inne.
Każdy z oficerów łącznikowych przejdzie szkolenie z zakresu:
- ceremoniału morskiego;
- zapoznania się z systemem łączności połączonego z praktyczną obsługą sprzętu;
- organizacji imprezy;
- znajomości Gdyni i regionu oraz atrakcji z tym związanych;
- ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy.
Wszyscy oficerowie na czas trwania zlotu zostaną wyposażeni w jednakowy ubiór o charakterze żeglarskim, środki łączności oraz organizator zapewnia całodzienne wyżywienie.
Do obowiązków Oficera Łącznikowego należeć będzie pośrednictwo pomiędzy kapitanami i załogami a organizatorami w celu zaspokajania potrzeb żeglarzy. Pełnienie obowiązków oficera łącznikowego jest szansą zdobycia nowych, ciekawych doświadczeń.
Pożądane cechy osobowe:
• Komunikatywność;
• Dyspozycyjność;
• Punktualność;
• Umiejętności pracy w grupie;
• Znajomość języka obcego.
Kandydaturę na wypełnionym kwestionariuszu dostępnym na stronie www.gosirgdynia.pl należy składać osobiście w bosmanacie przystani jachtowej „Marina Gdynia" mieszczącego się przy al. Jana Pawła II 13A lub faxem pod numer 58 661 94 29 lub drogą elektroniczną na adres marina@marinagdynia.pl
Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 3.06.2011 r.
Wszelkich informacji udziela Szef Oficerów Łącznikowych Piotr Ostrowski, tel. 601 617 374.

ikona