1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym (z terenu Gdyni) wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (logopedzi, oligofrenopedagog, psycholog) 15.06.2011 r. w godz. 16.30 - 18.30 do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne 11.06.2011 r. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola nr 29, ul. Adm. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 oraz do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.