1005 (605) 2011-06-03 - 2011-06-09

Podziękowania

Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni składają podziękowania Kazimierzowi Piotrowskiemu, kierownikowi kwiaciarni „Casablanka" za pomoc w zorganizowaniu spotkania promującego książkę „Dni bezciasteczkowe Gdynia w latach 1945-1956".
***
Młodzież Gdyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń" gorąco dziękuje za współpracę przy realizacji projektu związanego z realizacją przedstawienia:
„Happy House 2:
WTZ, ul. Hallera w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni, TVP Gdańsk, pani Annie Grabowskiej oraz Tomkowi Trymbulakowi.