Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Asystent Pefo

Pefo to pierwszy w Polsce pies, który może współpracować z osobą niedosłyszącą jako jej asystent. Odbył specjalistyczny, kilkumiesięczny trening. Został wyszkolony przez Fundację DogIQ. Pies umie np. sygnalizować dźwięk budzika, pukanie lub dzwonek do drzwi, reagować kiedy ktoś próbuje zawołać opiekunkę. Przynosi dzwoniący telefon, wzywa pomoc w sytuacji zagrożenia. Pefo wykonuje wiele komend werbalnych i niewerbalnych, pomagając opiekunce w różnych miejscach i sytuacjach.
Dziś jest najbliższym przyjacielem i pomocnikiem Moniki Rykaczewskiej, niedosłyszącej warszawianki, która urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym, prawostronnym paraliżem i obustronnym niedosłuchem. Rehabilitacja przyniosła rezulaty. Dziś pani Monika porusza się samodzielnie. Jest aktywna zawodowo. Obecnie pracuje w Komendzie Głównej Policji. Dzięki pomocy i przyjaźni Pefo życie pani Moniki stanie się prostsze. Przekazanie psa nastąpiło 5.06 w siedzibie firmy Vectra w Gdyni - sponsora całego przedsięwziecia przy współpracy Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni oraz Fundacji DogIQ.
Tego samego dnia niepełnosprawny student z Gdańska Oskar Langner dzięki hojności Lions Club Gdynia również otrzymał psa asystenta o imieniu Kalla. 

Zobacz też