Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1006 (606) 2011-06-10 - 2011-06-16

Znakomite wyniki drużyn z Pomorza podczas finału Odysei Umysłu w USA

30.05.2011 r. w Stanach Zjednoczonych zakończyły się finały światowe Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłu. W kilkudniowych zmaganiach wzięło udział kilkaset drużyn z kilkudziesięciu krajów. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły wyższej. Najliczniej reprezentowane były USA - ojczyzna konkursu. Znakomicie w finałach wypadły drużyny z Pomorza.
I tak, najwyższe miejsce - pierwsze w najstarszej grupie wiekowej (studenci - IV kategoria wiekowa) w konkurencji „Problem 5" zajęła drużyna, którą tworzą absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (obecnie studenci uczelni z różnych miast w Polsce) i występujący pod nazwą swojej dawnej szkoły.
Znakomite drugie miejsce zajęła drużyna Gimnazjum nr 4 w Gdyni (II kategoria wiekowa - „Problem 5").
Czwarte miejsca w swoich kategoriach zajęły drużyny: II LO w Chojnicach („Problem 2" - III kategoria wiekowa ) i Szkoła Podstawowa z Pogórza („Problem 5" - I kategoria wiekowa) oraz Ekologiczna Szkoła Społeczna z Rumi („Problem 2" - I kategoria wiekowa). Z kolei drużyna III LO w Gdańsku zajęła 5 m-ce (III kategoria wiekowa, „Problem 5"), a na ósmych miejscach znalazły się: III LO w Gdyni (III kategoria wiekowa, „Problem 3"), kolejna drużyna z Gimnazjum nr 4 w Gdyni („Problem 3", II kategoria wiekowa ), kolejna drużyna z Ekologicznej Szkoły Społecznej z Rumi („Problem 2" - II kategoria wiekowa) oraz drużyna reprezentująca Ośrodek Psychoedukacji DAMB z Gdańska („Problem 1", II kategoria wiekowa).
Więcej informacji na stronie: http://www.odysseyofthemind.com/wf2011/.