1008 (608) 2011-06-24 - 2011-06-30

Dariusz Stola w „Witrynie Emigracji”

Muzeum Emigracji w Gdyni, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Miasta zapraszają na spotkanie autorskie z cyklu „Witryna emigracji". W środę 29 czerwca 2011 w siedzibie Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24, o godz. 17.00 Dariusz Stola promować będzie książkę „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949 - 1989" (Wyd. IPN, ISP PAN, Warszawa 2010). Książka wyróżniona Nagrodą Historyczną „POLITYKI" 2011 r.

Dariusz Stola Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989Jest to pierwsza kompleksowa monografia historyczna migracji z PRL i szerzej z państw „za żelazną kurtyną". W swojej monografii profesor Stola pokazuje, że faktyczne zamknięcie granic PRL-u stanowiło istotny element społecznej i ideologicznej polityki totalitarnej, realizowanej nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach bloku komunistycznego. Przez pryzmat ograniczeń emigracyjnych przedstawia wiele elementów historii PRL, ważnych dla istoty dziejów tego państwa. W sumie w latach 1949-1989 opuściło Polskę trwale ponad 2 mln ludzi, a miliony innych włączyły się w legalne i nielegalne migracje czasowe, pracując lub handlując. Ta książka przedstawia ich historię - kim byli, dokąd zmierzali, czym się kierowali. Na podstawie archiwów MSW i KC PZPR, wspomnień migrantów i badań socjologów prezentuje pogłębiony obraz migracji: jej przebieg i kierunki, główne czynniki i skutki, a także politykę paszportową: jej decydentów i wykonawców, tajne zasady i narzędzia, uwarunkowania wewnętrzne i zagraniczne.

Dariusz Stola - historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, prorektor tej uczelni, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN. Wykłada historię współczesną i prowadzi badania na temat migracji międzynarodowych w XX w., Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich, reżimu komunistycznego w Polsce i pamięci społecznej. Jest autorem lub współautorem 7 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Za swe prace wielokrotnie nagradzany, a za działalność w niezależnym ruchu wydawniczym wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury". Był stypendystą programu Fulbrighta i Fundacji Nauki Polskiej. Członek wielu stowarzyszeń oraz m.in. rad naukowych ISP PAN, Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Ludwig Boltzmann Institute for European History, Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta.

„Witryna Emigracji" to wspólny gdyński projekt Muzeum Emigracji i Miejskiej Biblioteki Publicznej - cykl spotkań z autorami publikacji dotyczących tematyki migracji w historii i współczesności Polski, Europy i Świata.