1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Bezpłatne kursy doskonalące zawodowo

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kursy dla kobiet:
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
- Wizaż,
- Projektowanie biżuterii,
- Pracownik biurowo-administracyjny.

Kursy dla mężczyzn:

- Spawanie metodą TIG stali nierdzewnej,
- Spawanie metodą MAG,
- Ogólnobudowlany,
- Monter instalacji sanitarnych.

Mile widziane osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, osoby w wieku 45+, osoby w wieku 50+. Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji. 

ikona