1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

GCWP zaprasza na dyżury doradców

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24) zaprasza na bezpłatne dyżury specjalistów. Będzie można skorzystać między innymi z porad doradców Fundacji Gospodarczej czy radców prawnych.

Trener przedsiębiorczości
(Grażyna Pawlisz, Fundacja Gospodarcza)
Termin: 20, 27 lipca 2011 r., godz. 8.00 - 16.00. Zakres konsultacji:
- pisanie biznesplanu ;
- indywidualne konsultacje;
- źródła dofinansowania działalności gospodarczej;

Doradca Lokalnego Punktu Informacyjnego Gdynia
(Fundacja Gospodarcza)
Termin: 6,13 lipca 2011 r., godz. 9.00 - 13.00. Zakres konsultacji:
- diagnoza - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i konkursu) do potrzeb klienta;
- informacja o warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu;
- informacja o trybie i terminach złożenia wniosku o dofinansowanie oraz danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy;
- informacja dotycząca pozadotacyjnych źródeł finansowania dla MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczycielskie, instrumenty finansowe wchodzące w skład inicjatywy JEREMIE);
- informacja dotycząca możliwości odbycia szkoleń finansowanych ze środków unijnych;
- wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty finansowane ze środków unijnych w przygotowaniu wniosków o płatność - RPO WP oraz PO KL (od I kwartału 2011), w kolejnych miesiącach (II i III kwartał) także PO IG oraz PO IiŚ.

Doradca ds. mikrofinansowania
(Leszek Madeja, Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.)
Termin: 7, 21 lipca 2011 r., godz. 8.30 - 15.30.
Zakres konsultacji: zasady udzielania pożyczek mikro i małym przedsiębiorstwom działającym na terenie woj. pomorskiego, a także osobom pragnącym uruchomić własną działalność gospodarczą, w tym szczególnie osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół wyższych i innych typów szkół.

Porady prawne:
Radca Prawny Piotr T. Kubik
, Kancelaria Radcy Prawnego - 1, 8, 22, 29 lipca 2011 r., godz. 14.00 - 16.00 oraz 15 lipca 2011 r., godz. 11.00 - 13.00;
Radca Prawny Tomasz Złoch, Kancelaria Radcy Prawnego - 4, 18 lipca 2011 r., godz. 9.00 - 12.00;
Prawnik Barbara Wyderska, Centrum Usług Prawnych - 1, 8, 22 lipca 2011 r., godz. 10.00 - 14.00.

Specjalista Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych
(Jerzy Ogrodziński, PRFPK Sp. z o.o.).
Termin: 5, 19 lipca 2011 r., godz. 9.00 - 13.00.
Zakres konsultacji:
- wsparcie bieżącej działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. pomorskiego poprzez poręczanie kredytów i pożyczek;
- informacja o możliwości uzyskania poręczania w ramach Inicjatywy JEREMIE;

Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
Termin: poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 16.00.
Zakres konsultacji:
- środki na działalność dla niepełnosprawnych;
- środki dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. 

ikona