Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Gdynia jest z Polski
i z Polski jest dumna

W dniu objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Gdynia wysyła tym hasłem czytelny przekaz, że dzisiejsza Polska to kraj, w którym warto i chce się żyć, z powodzeniem realizując najambitniejsze marzenia i plany.

Nie tylko w Gdyni!


Tak jak w 20-leciu międzywojennym, gdy dzięki pospolitemu ruszeniu rodaków powstał port i miasto Gdynia, tak również w minionym 20-leciu w odrodzonej, demokratycznej Polsce - Gdynia daje świadectwo naszych narodowych zalet: energii, pracowitości, przedsiębiorczości, innowacyjności i odwagi.

I dziś do Gdyni zjeżdżają - jak niegdyś - utalentowani, otwarci, optymistycznie usposobieni ludzie, którzy tu wykorzystują swój osobisty potencjał i warunki, jakie im stwarza państwo i samorząd. Bo, oczywiście, w Gdyni jeszcze niemało jest do zrobienia, jeszcze czeka wiele ambitnych wyzwań.

Nasz polski, nowoczesny patriotyzm, to poszanowanie historii i tradycji - a nie jałowe rozpamiętywanie doznanych krzywd. To śmiałe projekty, których realizacja gwarantuje rozwój i pomyślność. To otwarcie na świat z jego różnorodnością i odmiennością - dziedzictwem całej ludzkości.

I tą refleksją, w tak ważnym dla naszej Ojczyzny dniu, chcielibyśmy się - my gdynianie - z całą Polską podzielić!


Prezydent Gdyni

Wojciech Szczurek


Gdynia 1 lipca 2011 r.


ikona