1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Izba Europejska w SP 40

W czerwcu bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni została otwarta Izba Europejska. Pomysłodawcami i koordynatorami przedsięwzięcia są autorki programu „Jestem Małym Europejczykiem" Ilona Dziubek, Ewa Krym i Jolanta Kuchnowska.
Celem otwarcia Izby Europejskiej jest ekspozycja prac uczniów zrzeszonych w Klubie Młodego Europejczyka, zbieranie eksponatów z krajów należących do Unii oraz miejsce, które będzie integrowało uczniów chcących poznać bliżej zagadnienie Unii Europejskiej i jej członków. Izba została uroczyście otwarta przez Wiceprezydent Ewę Łowkiel, która objęła patronatem coroczny Międzyszkolny Konkurs Europejski organizowany w ramach programu „Jestem Małym Europejczykiem". Uroczystość otwarcia poprzedził występ artystyczny uczniów oraz pokaz multimedialny przedstawiający główne cele i idee w/w programu. Program zakończył poczęstunek składający się z potraw różnych krajów europejskich. Goście posmakowali m.in.: kuchni greckiej, włoskiej, francuskiej i polskiej. Podczas otwarcia organizatorki zaprezentowały książkę „Moja europejska podróż", która jest zbiorem prac plastycznych i literackich uczniów klas I-III oraz Szkolny Kalendarz Europejski opatrzony pracami uczniów na temat Unii Europejskiej.
Z okazji otwarcia Izby wydane zostały specjalne foldery i kubki promujące edukację europejską. 

ikona