1009 (609) 2011-07-01 - 2011-07-07

Stowarzyszenia na urlopie

Gdyńske Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego informuje, iż w lipcu i sierpniu biuro Koła nie będzie czynne. Dyżury zostaną wznowione we wrześniu w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 10.00 - 13.00.
Najbliższe spotkanie członków i sympatyków Koła odbędzie się 3 września o godz. 12.30 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/29.
Przypominamy, że działalność Koła jest finansowana przez Miasto Gdynia.
***
Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje, że w lipcu 2011 r. nastąpi przerwa urlopowa. Biuro stowarzyszenia będzie nieczynne.
***
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni, informuje wszystkich zainteresowanych o przerwie wakacyjnej do dnia 31.08.2011 r. w działalności Koła. 

ikona