1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Bezpłatne kursy doskonalące zawodowo

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z wykształceniem nie wyższym niż średnie na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym w ramach projektu: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kursy dla kobiet: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych; wizaż; projektowanie biżuterii; pracownik biurowo-administracyjny.
Kursy dla mężczyzn: spawanie metodą TIG stali nierdzewnej; spawanie metodą MAG; ogólnobudowlany; monter instalacji sanitarnych.
Mile widziane osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, osoby w wieku 45+, osoby w wieku 50+.
Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji. 

ikona