1011 (611) 2011-07-15 - 2011-07-21

Ministrowie środowiska państw UE w Orłowie

Ministrowie ds. środowiska z 27 państw Unii Europejskiej 11.07.2011 r. gościli w Gdyni na nieformalnym spotkaniu. Podczas wizyty goście zobaczyli rezerwat krajobrazowy „Kępa Redłowska", położoną niemal w sercu miasta enklawę ciszy i zieleni. Zapoznali się również z zagadnieniami erozji i zabezpieczania brzegów morskich oraz planami utworzenia rezerwatu „głazowisko" u stóp klifu.
Gdyńska wizyta to część nieformalnego spotkania, które w dniach 11-12 lipca 2011 r. odbywało się w Sopocie. Jego organizatorami byli Ministerstwo Środowiska RP we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wizyta ma związek z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Każde państwo obejmujące przewodnictwo organizuje u siebie nieformalne posiedzenia ministrów, podczas których, w odróżnieniu od formalnych rad w Brukseli i Luksemburgu, nie są podejmowane decyzje. To jednak doskonała okazja, by wyznaczyć kierunki przyszłej polityki.  

ikona