1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Cztery gwiazdki dla Miejskiej Informacji

Miejska Informacja otrzymała certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej potwierdzający najwyższą - czterogwiazdkową - jakość obsługi w placówce.
Cztery gwiazdki oznaczają, że placówka jest zlokalizowana w centrum miasta, przy głównej trasie turystycznej, jest właściwie i widocznie oznakowana, czynna jest minimum 6 dni w tygodniu i dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Powinna świadczyć szeroki zakres informacji regionalnej i ponadregionalnej, zapewniać płatne i bezpłatne materiały informacyjno - promocyjne i specjalistyczne oraz podejmuje samodzielne inicjatywy i prowadzi badania konsumenckie. Placówka musi też być wyposażona w bezpłatne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Wymagania dotyczą także pracowników: powinni posiadać wykształcenie kierunkowe, kilkuletnie doświadczenie pracy w turystyce oraz posługiwać się językami obcymi.
Miejska Informacja spełnia wszystkie powyższe wymagania, a ponadto wyposażona jest w przewijak dla dzieci i posiada bezpłatną mini biblioteczkę dla turystów. Jest także miejscem licznych wystaw, spotkań i prezentacji kierowanych do turystów oraz mieszkańców Gdyni. Miejska Informacja koordynuje pracę Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej obsługujących pasażerów przybywających do Gdyni na statkach wycieczkowych oraz zapewnia obsługę w namiotach promocyjnych podczas miejskich imprez.
System certyfikacji dla punktów informacji turystycznej został wprowadzony w 2010 r. w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów w ramach ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Regionalne Komisje Certyfikacyjne sprawdzają, czy zgłoszony obiekt spełnia minimalne wymagania w oparciu o indywidualną kartę oceny. Następnie wniosek zostaje przesłany do Warszawy, gdzie Krajowa Komisja Certyfikacyjna ostatecznie decyduje o przyznaniu ilości gwiazdek. Certyfikat przyznany jest na rok, po czym następuje kolejna kontrola. Pozytywna weryfikacja placówki jest równoznaczna z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Miejska Informacja 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel./fax +48 58 622 37 66
e-mail: gcit@gdynia.pl lub it@gdynia.pl
http://www.gdyniaturystyczna.pl/
Informacja jest czynna cały rok w następujących godzinach:
- w sezonie, tj. od 01.05 do 30.09: poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00, sobota, niedziele i święta 9.00 - 16.00
- po sezonie, tj. od 1.10 do 30.04: poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00, sobota 10.00 - 15.00, niedziele i święta - nieczynne.