1012 (612) 2011-07-22 - 2011-07-28

Gdynia wśród najlepszych samorządów w Polsce

Gdynia znalazła się na 7 miejscu w „Rankingu samorządów 2011" dziennika „Rzeczpospolita" w kategorii miast na prawach powiatu. Wśród najbardziej innowacyjnych zajęła 2 miejsce.
Ranking obejmuje lata 2007-2010, jest więc niejako podsumowaniem piątej kadencji organów gmin. Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami, oceniała jakość gminy - sytuację finansową i zarządzanie. Pod uwagę brano takie czynniki jak m.in. dochody i wydatki na osobę (w zł) czy nakłady na gospodarkę mieszkaniową na osobę (w zł).
Gdynia może poszczycić się jednym z najwyższych wskaźników udziału wydatków na organizacje pozarządowe (3,50%) czy liczbą nowych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (18).
W rankingu najbardziej innowacyjnych miast brano pod uwagę m.in. liczbę prywatnych, niezwiązanych z urzędem miasta czy gminy serwisów internetowych poświęconych tematyce lokalnej, czy liczbę mieszkańców, którzy skorzystali z elektronicznej skrzynki podawczej, czyli specjalnego miejsca na stronie internetowej danego urzędu, gdzie można złożyć oficjalne pismo czy dokument. Do miejskiej skrzynki podawczej w 2010 r. trafiło prawie 20 tys. dokumentów, co jest najwyższym wynikiem w kraju.
Kapituła rankingu przede wszystkim brała pod uwagę dane z ministerstw Finansów i Rozwoju Regionalnego, a także odpowiedzi samorządów na ankiety rozesłane przez redakcję. Więcej informacji o rankingu na stronie internetowej: www.rp.pl.